Затвори


File not found.

Интерактивна изложба "Ракурси към градската среда"

Underground gallery/studio
19:00 18-10-2016


 ПРОЕКТ НА ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ

УЧАСТНИЦИ: преподавател и студенти от ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
доц. д-р Александра Иванова, Борис Бичев, Денис Русев, Елена Иванова, Петя Димитрова, Пламен Пеев и Раня Мохамед

Обектът е специфична градска среда (New York City) и изграждането на калейдоскоп от възможни гледни точки към нея, като целта е зрителят да бъде максимално въвлечен в процесите на ситуиране и създаване на нови и изненадващи ракурси.
Екипът на проекта осъществява синтез между живопис, постери и интерактивни инсталации, които отразяват различни „ракурси” към темата съвременна градска среда, както и ново преживяване, свързано с нейното възприемане.
Целите, които си поставяме са да изследваме индивидуални подходи за връзки между съвременното визуално изкуство и градската среда, да потърсим възможности за взаимодействие между двете сфери на човешка дейност и в резултат да представим идеи за по-тясното им проникване една в друга.
Събитието ще се състои на 18.10.2016г. от 18.00 до 2:00 часа в Underground gallery/studio.

Изложбата е посветена на 78 години от създаването на ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.

Underground gallery/studio
Адрес: Сточна гара, ул. Владайска река №4, Стокова борса Зимница, Culture Lab, ет.4